Menü Bezárás

Dr. Aradszki András beszéde a törökbálinti iskola és sportközpont avatásán

DSC07828 Igen tisztelt Miniszterelnök úr!

Miniszter és államtitkár asszonyok, Képviselő úr, Polgármester úr, Alpolgármester urak!

Kedves Diákok, Pedagógusok és kedves Szülők!

Engedjék meg nekem, hogy mondandómat egy Talmud idézettel kezdjem: “Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod.”

A fiú fiának jó és nemes oktatáshoz nem csak szándék, lélek és elkötelezettség, hanem tárgyi feltételek is kellenek. Ezért örülök különösképpen is annak, hogy ma elérkezhettünk ennek a modern, minden jogos igényt kielégítő, valóban XXI. századi oktató-nevelő iskolakomplexumnak az átadásához.

DSC07812Az sok nehézség és bonyodalom, melyeket az előző kormányzat ténykedése okozott, mára – a polgári-keresztény kormánynak, Csenger-Zalán Zsolt képviselő úrnak és Törökbálint vezetésének,  végül és nem utolsósorban a dolgos munkás kezeknek  köszönhetően – megoldódott. Az előnytelen PPP beruházás miatt kialakult nehézségeket sikerült orvosolni, és mára egy tiszta, átlátható rendszer keretében létrejöhetett ez a közösségteremtést segítő, a jövő generációkat szolgáló intézmény.

Aki iskolát épít, az bízik nemzetének hazájának jövőjében, és aki a tanítást vállalja, tudást átadónak szegődik egy nemes misztérium résztvevője lesz, mert Collen Wilkox szerint „a  tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása”.

Nekünk magyaroknak van  egy másfajta optimizmusunk is, amit Klebelsberg Kuno így definiált:

“A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb katasztrófákat is ki tudja állni, és utánuk belső megújhodásra képes. Ezt a felfogást nevezem én történelmi optimizmusnak. És mert a nemzet rejtett megújító erőit minden téren munkában látom, ebből vonom le jelen helyzetünkre nézve optimizmusomat, amely nem kedélyhangulat, hanem történelmi szemlélet eredménye.”

Meggyőződéssel és „magyar történelmi optimizmussal” mondom, hogy az iskola új épülete szerencsés időszakban született.

A korszerű és minden igényt kielégítő épületegyüttes résztvevője annak a köznevelést megváltoztató átfogó és korszakalkotó átalakításnak, amely ma zajlik, és amely alapjaiban változtatja meg az új generációk felnövekedésének feltételeit és körülményeit.

Ez az épület a jövőben nem a globalizált tudat és az anyagiak, a nyereség, az egoizmus és az individualizmus elsőségének eszményét lesz hivatott továbbítani gyermekeinknek, a jövő felnőttjeinek. Nem azt várjuk tőle, hogy további elszemélytelenedést, a rideg piacközpontúságot és a haszonelvűséget  hirdesse fiataljainknak.

DSC07797Sokkal inkább arra lesz hivatott, – természetesen a Szülők közreműködésével – hogy  a tudást emberközpontúsággal, erkölcsös megközelítéssel, a többi személy iránti szolidaritással, az emberi méltóság tiszteletben tartásával adja át, és neveljen a közjó előmozdítására. Ezt a célt, elvárást a neves ferences szerzetes, Böjte Csaba atya így fogalmazta meg:

„Az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük. Nem hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene legyen, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó terek, ahol egy reális világba való kilépésre készítjük fel a gyermekeinket.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tanulók!

A mai nap ünnepe Törökbálintnak, de úgy gondolom, hogy a nemrég megalakult Érdi Járásnak is. Mert biztos vagyok abban, hogy az új iskola hatással lesz a járás településeinek fejlődésére. Lesz olyan szellemi kisugárzása, amely erősíti járásunk erejét, összetartozását. Az itt végzett diákok tehetségükkel, tudásukkal formálják és befolyásolják majdan Törökbálint és a környező települések, arculatát, fejlődését. Ezért is örülök ma ennek az ünnepnek.

Mivel pedig Klebelsberg gróf azt is mondta, hogy “nekünk, magyaroknak valóságos nemzeti betegségünk a sok beszéd, melynek csak egy ellenszere van: a tett”, ezért  nem is szaporítom a szót tovább. Kívánom, hogy ez az intézmény a jövőben váljék kicsinyek és nagyok, Törökbálint, az ország és az egész nemzet javára!

Kapcsolódó

%d blogger ezt szereti: