Köszöntő » Események, hírek » Események, hírek

Események, hírek

A Sátán ellen küzdeni keresztény kötelesség

2017. október 9.

Ma felszólaltam az Országgyűlés plenáris ülésén napirend előtt Soros-ügyben. Az elhangzott felszólalás itt olvasható:
___________________________________________________________

Elnök úr,
tisztelt Ház!

»Európa ismét reményre lel, ha intézményeinek középpontjában az ember áll. (…) Az „ember” központi szerepének kijelentése a családi légkör megtalálását is jelenti, amelyben mindenki a saját képességei és adottságai szerint hozzájárul a közös otthonhoz. Érdemes szem előtt tartani, hogy Európa egy népekből álló család, és – mint minden jó családban – eltérők az érzékeny pontok, de mindenki az összefogás mértéke szerint képes növekedni. Az Európai Unió különbözőségek egységeként és különbözőségekben való egységként születik.

Következésképpen az egyediségeken nem kell meglepődni, és azt sem szabad gondolni, hogy az egységet az egyformasággal kell fenntartani. (…) Mindenki közösbe adja saját erőforrásait és képességeit. Ma az Európai Uniónak azon érzés újbóli felfedezésére van szüksége, hogy mindenekelőtt személyek és népek „közösségét” jelenti. (…) Az alapító atyák arra az összhangra törekedtek, amelyben az egész jelen van minden egyes részben, a részek pedig – mindegyik a maga jellegzetességével – jelen vannak az egészben.«

Fotó: archív

Amit eddig elmondtam, nem az Európai Parlament néppárti képviselőinek egyikének szavai, nem is valamely konzervatív párt állásfoglalása, még csak nem is saját elmém briliáns szüleménye, hanem abból a beszédből való gondolatok, amelyet március 24-én, az Angyali Üdvözlet ünnepének előestéjén az Európai Unió államainak és központi intézményeinek vezetőihez intézett Ferenc pápa a római szerződések aláírásának 60. évfordulóján. – Ezért kérem kerítésbontásra készülő ellenfeleinket, hogy ne takarózzanak Ferenc pápával!

Ajánlom Soros György és elv-társai figyelmébe, ismételve a lényegi mondanivalót:

– Európa egy népekből álló család;
– Az Európai Unió különbözőségek egységeként és különbözőségekben való egységként születik;
– az egyediségeken nem kell meglepődni, és azt sem szabad gondolni, hogy az egységet az egyformasággal kell fenntartani;
– mindenki közösbe adja saját erőforrásait és képességeit;
– az egész jelen van minden egyes részben, a részek pedig – mindegyik a maga jellegzetességével – jelen vannak az egészben…

Európa tehát – a pápa szerint is – egy nagy család, saját jellegzetességekkel, egyediségekkel, értékekkel. A családfő felelőssége pedig nem az, hogy éjszakára nyitva hagyja a kaput és a bejárati ajtót, majd pedig ha jön a betörők hada, akkor még az ablakokat is kinyissa – végül pedig megelégedetten hirdesse, hogy mennyivel boldogabb és sokszínűbb lett így a család. (Ahogy egy német zöld-politikus hölgy mondta: „Németország kevésbé lenne izgalmas migránsok nélkül.”) Tovább »

A zsarnokság előtt soha nem hajthatunk fejet

2017. október 6.

Ma délután Érden emlékeztem az aradi mártírokra, a Kálvin téri református templom kertjében, ahol az alábbi köszöntőt mondtam el, majd magam is koszorút helyeztem el a vértanúk emlékművénél.

_______________________________________________

1, Nemzeti gyásznap a mai. Félárbócon leng Magyarország lobogója a Nemzet Főterén.

Nem csak hazánk jóérzésű polgárai, hanem a világon valamennyi, magát magyarnak valló nemzettársunk megáll egy pillanatra. Megáll, emlékezik és gondolkodik.

Emlékezik arra a hagyományosan tizenháromnak számlált mártírra, akik a XIX. század közepén életükkel fizettek eszményeikért az aradi vár udvarán. Emlékezik az eszményre is, ami a népek, nemzetek, a magyar haza szabadságát jelentette, és amiért – ők úgy érezték – érdemes az életet is odaadni, az egyetlent. Odahagyva hitvest, családot, hivatást… Úgy érezték, hogy érdemes meghozni az áldozatot, a legnagyobbat.

Pedig nem voltak mind született magyarok, sőt a többségük más nép fia volt, mégis éreztek valami közöset, valami magasztost, ami által felül tudtak emelkedni a különbözőségeken, ami összefogta őket, mint az abroncs a koronát. Megtapasztalták a nemzeti összetartozás és felelősség érzését, a közös haza szeretetének vonzó erejét.

2, Az aradi tizenhármat ősi magyar földön érte egykor a halál, de kivégzésük színhelye ma más ország hatalma alatt áll. Gyászunk így évről évre – mint magyar emlékezés és magyar ünnep – nemcsak kegyelettel teljes emlékezés, hanem figyelmeztetés is számunkra: a szabadságot nem adják ingyen, a magyarságot sem, és eszményeinkben nem mindenki osztozik velünk! Tovább »

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

2017. október 6.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a “brüsszeli gépezet” Soros György tervét hajtja végre bevándorlásügyben, de a magyarok a “Soros-tervről” szóló nemzeti konzultáción megüzenhetik Brüsszelnek, hogy kiállnak a nemzeti érdekek mellett.
A kormányfő a Kossuth rádió 180 perc című műsorában úgy fogalmazott: Soros György embereket, szervezeteket vásárolt, Brüsszel a befolyása alatt áll, le akarják bontani a kerítést, be akarják engedni Európába milliószám a bevándorlókat, majd kötelezően szét akarják osztani őket, aki pedig nem engedelmeskedik, azt meg akarják büntetni.

Brüsszelben a történések pontosan úgy haladnak – folytatta -, ahogy azt Soros György közzétette, “ez egy tervszerű dolog”, Magyarország pedig “nem a hülyék országa”, nem lehet úgy tenni, “mintha véletlenül történnének a dolgok”.

“Felszínre hoztuk, hogy létezik egy Soros-terv, amit egyébként maga a szerző is bevallott”, és “beállítottuk a politikai élet középpontjába” – fogalmazott.

A “Soros-tervről” szóló nemzeti konzultációval kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: ha Magyarország meg akarja védeni az érdekeit, akkor Brüsszelben azt kell éreznie mindenkinek, hogy a magyar társadalom véleménynyilvánításra hajlandó részének nagy többsége kiáll a nemzeti érdekek mellett, amit a kormány is képvisel. Tovább »

MEGHÍVÓ

2017. október 4.

A miniszterelnök részt vett a KÉSZ XI. országos kongresszusán

2017. szeptember 16.

Szembe kell fordulni a “Soros-tervvel”, amely “bevándorlóországokká”, kevert kultúrájú, népességű államokká alakítaná a közép-európai országokat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) XI. országos kongresszusán, az Országházban.
_________________________

Míg a “bevándorlóországok” ideológiája a liberalizmus, addig a nem “bevándorlóországoké” a szuverenitás és a keresztény társadalmi tanítás – fejtette ki a kormányfő, kijelentve: a mai nyugat-európai liberalizmus átvétele a közép-európaiaknak “egész egyszerűen szellemi öngyilkosságot jelentene”, és végül “mi is bevándorlóországgá válnánk (…), kevert kultúrájú ország lennénk belátható időn belül”, itt is terrorizmus lenne, nem lenne határvédelem, családtámogatás helyett pedig “népességimport” ellensúlyozná a demográfiai hanyatlást.

“A bevándorlóországgá alakítás programját ma egy olyan terv jelenti, amelyet a köznyelv Soros-tervnek nevez, egy akcióterv, amely pontosan leírja, hogyan és miképpen kell az ellenszegülő, nem bevándorló közép-európai országokat bevándorlóországokká alakítani” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint azonban “nem szabad rést nyitni a pajzson”, ki kell tartani a következő választásig, a kormány ugyanis készen áll a keresztény Magyarország jövőjének megvédésére. “Tudomásul kell venni mindenkinek Brüsszelben is: mi nem leszünk bevándorlóország” – nyomatékosította. Tovább »

Egy kis magyar történelem. 320 éve volt a zentai csata

2017. szeptember 11.

Áder János köztársasági elnök beszéde a zentai csata 320. évfordulóján tartott megem-lékezésen Zentán 2017. szeptember 11-én
______________________________________

Tisztelt Elnök Úr, Polgármester Úr, Elnök Asszony, Elnök Urak,
Hölgyeim és Uraim!

Archív fotó

Amióta világ a világ, a víz az élet forrása, a folyó az emberi közösség bölcsője. A folyó bőséges áldással fogadja az embert. Aki a partján letelepszik, földet művel, utat és házat épít, családot és hazát alapít. Aki így tesz, nem években, hanem évtizedekben, évszázadokban gondolkodik a folyó örökké hömpölygő vize mellett.

A Tisza partjára települők is az élet forrását keresték sok-sok emberöltővel ezelőtt. Zenta alig néhány évvel a mohácsi csata előtt nyert szabad királyi rangot, s vele fontos kiváltságokat. Valaha iparosok szorgos keze alatt égett itt a munka, és virágzott a kereskedelem.

1526-ban azonban a város a földdel vált egyenlővé. A Duna–Tisza közén újra és újra átvonuló török csapatok Zentát és a környék falvait felperzselték, lakóit lemészárolták, szolgaságba vetették vagy földönfutóvá tették.

A tartóssá vált háborús állapotok a Tisza menti tájra pusztulást hoztak. Százezrek kényszerültek elhagyni azokat a földeket, ahová őseik telepedtek le. A hódoltság elvette mindenüket. Elveszett minden, amit örökül kaptak, és amit gyermekeikre örökül hagyhattak volna.

Egy korabeli utazó, egy Konstantinápolyba tartó diplomata a 16. század közepén így írta le ezt a vidéket: „Mily elhagyatott itt minden, mennyi vad tanyáz a szántóföldeken és szőlőkben! Mily ritka mindenfelé a földműves…, csak a pusztaság végtelen.” Tovább »

10 éves az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete

2017. szeptember 9.

Ma délután kedves kötelességemnek tettem eleget, miután meghívást kaptam a Nagy-családosok Érdi Egyesületének 10 éves jubileumi ünnepségére. A Magyar Földrajzi Múzeum kertjében számos szülő és számtalan gyermek fogadott, majd a “családias” hangulatban megkezdődött rendezvényen magam is szót kaptam.

Elmondtam, hogy büszke háromunokás nagypapaként kicsit otthon érzem magam a körükben. A magyar kormányzat sokszor hangoztatott családbarát jellegének bemutatása helyett inkább egy fontos tapasztaltra hívtam fel a figyelmet. Hiába a sok támogatás, pénz, munkahely-teremtés és iskolai gondoskodás vagy bármi külső segítség, és hiába születik valahová – éppen ezen kedvezmények következményeként – sok gyerek; ha nincs meg a családban az a kötőanyag, a “cement”, ami értelmessé és értékessé teszi a gyermekvállalást és -nevelést. Meggyőződés, valamint hitbéli és nemzeti elkötelezettség híján csak lélek nélküli, megélhetési nagycsaládok jönnek létre, amelyek nem értették meg és nem örökítik tovább a gyermekvállalás szeretetét. Tovább »

Az igazi csata csak most kezdődik

2017. szeptember 8.

Tudomásul kell venni a kvótaperben született európai bírósági ítéletet, de ez a döntés nem ok arra, hogy Magyarország megváltoztassa migránsokat elutasító bevándorláspolitikáját – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió 180 perc című műsorában, közölve azt is: sosem fog hozzájárulni, hogy Magyarországot “bevándorlóországgá” változtassák.

Az európai bírósági ítélet tudomásul vételével kapcsolatban a kormányfő azt mondta: szó szerint veszi át ezt a kifejezést Robert Fico szlovák miniszterelnöktől, akivel “betű szerint is” egyetért.

Hangsúlyozta: Magyarország harcol az ellen a brüsszeli politika ellen, amely a nemzetállamok akarata ellenére akar embereket oda betelepíteni. Abszurdnak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy brüsszeli bürokraták határozzanak arról, hogy “ennek a három Juszufnak (…) Budapesten kellene élnie”. Kijelentette: kizárólag a magyarok dönthetnek arról, kikkel élnek együtt. Tovább »

Ünnepi beszédek a választókerületben augusztus 20-án

2017. augusztus 20.

Államalapító szent királyunk ünnepe alkalmából 18-án Diósdon, 20-án pedig Tárnokon, Érden és Törökbálinton mondtam el az alább olvasható ünnepi beszédet.
________________________________________________________

A legnagyobb magyar szent, az ország első királya, Szent István ünnepe alkalmából emlékezni gyűltünk össze. Emlékezni a nagy királyra, aki a magyarságnak hazát és megtartó hitet adott. De nem csak az emlékezésre szólít ez a nap, hanem a tanulásra is: tanulni tőle, tetteiből, életviteléből, példájából.

Dr. Aradszki András államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond Érden 2017. augusztus 20-án

Számtalan helyen és alkalommal elhangzik, hogy Szent Istvánnak köszönhetjük a magyar államiságot, az országhatárok véglegesítését, a vármegyék és a civil közigazgatás, valamint az egyházmegyék és az egyházi hierarchia kialakítását. Ezért Szent Istvánra emlékezve, augusztus 20-án Magyarországot ünnepeljük, amely soha nem ajándékba kapta létét, hanem mindig meg kellett küzdenie érte.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mi volt az indítéka, motivációja Szent István alkotóerejének? Amit a keresztény lélek képes ebből megsejteni, az a meggyőződéses, személyes hit. Nem véletlen hát, hogy Szent Istvánt 2000 óta nem csak a katolikus, hanem – egyedülálló és kivételes módon – az ortodox egyház is szentjei között tiszteli. Tovább »

Sajtótájékoztató a Modern Városok programról

2017. augusztus 10.

« Előző

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő fogadóórája:
Érden: minden hónap első csütörtök 17.00-19.00 óra között a Polgárok Házában (Alsó u. 3.);

Országgyűlési bizottsági funkciók:

Tagság:
Gazdasági és informatikai bizottság
Energetikai albizottság
A magyar aluminiumvertikum 1994 és 1998 közötti privatizációját vizsgáló albizottság
Fenntartható fejlődés bizottsága
Energiaügyi albizottság
A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság

Alelnök:
A Fenntartható fejlődés bizottságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi, gazdasági hatásait figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)

Elnök:
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság

2014-ben az új Országgyűlés megalakulása után a KDNP frakcióvető-helyettese

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára