Menü Bezárás

Felavattuk az ófalusi Halla ház emléktábláját

Elhangzott ünnepi beszédem itt olvasható:

_______________________________________

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy – szintén jogász végzettségű – volt államtitkár-kollégám emléktábláját avathatom fel abban a városban, ahol egyre népesebb családommal magam is élek.

Halla Aurél köztiszteletben álló közéleti személyiség volt. Budapesten született 1891-ben, római katolikus családban. Középiskolai tanulmányait a székesfehérvári ciszterci gimnáziumban végezte. Pályáját ügyvédként és bíróként kezdte, majd éppen 100 éve, mindössze 28 éves korában berendelték az Igazságügyminisztériumba, ahol osztálytanácsosként, majd miniszteri tanácsosként dolgozott.

A Nagy Háború és Trianon után abban az időben volt fiatal, amikor szinte mindent a semmiből kellett újjáépíteni. Ennek ellenére nagy szerepet vállalt a Csonka-Magyarország gazdasági-kereskedelmi életének fellendítésében.

1925-26-ban épített házat Érden, a Római út 24. szám alatt. Ez adhatott ösztönzést számára, hogy a továbbiakban sokat tegyen az érdi közlekedés, a közúti hálózat fejlesztése érdekében.

Országos tevékenysége nyomán 1936-ban nevezték ki a Magyar Királyi Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium államtitkárává, amely tisztséget 1938-ig töltött be. Tanulmányokat, könyveket írt kereskedelmi és jogi témákban. 1937-ben időközi választáson országgyűlési képviselőnek választották Szombathelyen.

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond Halla Aurél emléktáblájának érdi avatásán 2018. március 23-án

Különféle fejlesztési programok kezdeményezője volt, úgy a honvédség korszerű felfegyverzése, mint a reklámtevékenység vagy a közúthálózat fejlesztése terén. 1938. májusi lemondása összefüggésben állhatott a Darányi kormány lemondásával és Imrédy Béla miniszterelnöki kinevezésével.

Keresztény elkötelezettségét mutatja, hogy 1938-ban a Szent István Emlékév keretében Székesfehérváron ő mondta az ünnepi beszédet, és társadalmi szerepvállalása ezután is jelentékeny maradt. A II. világháború idején kereskedelmi és szociálpolitikai jellegű gyakorlati és szakírói tevékenységét tovább folytatta. A szociálpolitikának is az élettel és a politikával való kapcsolatát hangsúlyozta:

„Nem azon fordul meg a szociálpolitika eredményessége, hogy vajjon egy társadalmi jelenség fogalmát miként töltjük meg szótartalommal, hanem azon, hogy a szociálpolitika mennyiben tudja a politikával a maga nemzeti gondolatban gyökerező ama követelését elfogadtatni alapelvül, hogy mindenkinek megélhetését biztosítani kell; tehát nem csak az életét – és erre milyen módszereket ajánl.”

Ezzel az 1940-ben papírra vetett gondolattal beállt azon nagy katolikus gondolkodók sorába, akik megelőzték korukat a keresztény-szociális elvek és társadalmi igazságosság katolikus tanának hirdetésében (mint pl. Prohászka Ottokár püspök). Ezek olyan alapelvek, amelyek ma is korszerűek, és megoldást jelenthetnek a világ és Európa nagy erkölcsi problémáira, amelyekből nem a pénz jelenti a kiutat.

Szintén ebből a meggyőződésből közreműködött a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) 1940. október 1-jén Érden megnyíló bentlakásos népfőiskolájának létrehozásában, ami országos jelentőségű esemény volt. A nácizmus európai ámokfutása közepette megérezte, hogy az ifjúság határozott és tudatos katolikus nevelése lehet ellenszere minden embertelen és sátáni ideológiának. A KALOT kollégistái aztán nagyban segédkeztek neki a Duna-menti gátépítésben is az 1941-42-es árvíz után.

Halla Aurélt a Rákosi-korszakban a mai szocialisták jogelődje, a Magyar Kommunista Párt nemkívánatos személynek minősítette, és a kistarcsai táborba internálta, könyveit tiltólistára tette. Érdi ingatlanát, ahol most állunk, 1952-ben államosították. Ő maga az 1956-os forradalom és szabadságharc után került vissza Érdre, és betegen halt meg 1959. július 31-én. Az ófalusi Öregtemetőben helyezték örök nyugalomra.

________________________

Ez az épület, a Halla ház 1956 után közösségi házként működött, a helyi sportkör is itt kapott helyet. Később a nyugdíjas klub, a rendőrség, közületi szolgálati lakások, szükséglakások voltak az ingatlanban elhelyezve. 1963-ban itt rendezték be érd első helytörténeti gyűjteményét, és egy időben itt működött a városi könyvtár kihelyezett fiókkönyvtára is. Manapság a felújított orvosi rendelő szolgálja itt Ófalu mai lakosságát, ami talán leginkább felel meg Halla Aurél szellemiségének és örökségének.

________________________

Örömmel leplezem hát le e nagy személyiség emléktábláját, akinek világképét és munkásságát ajánlom a következő korok és generációk szíves figyelmébe.

 

Kapcsolódó

%d blogger ezt szereti: