Menü Bezárás

Helytörténeti könyvek bemutatója Sóskúton

Sóskútról szóló helytörténeti könyvet és egy, a községről szóló fotóalbumot jelentetett meg a sóskúti önkormányzat. Ebből az alkalomból mondtam én is néhány gondolatot a könyvbemutatón ma délután:
_________________________________

„Ment-e a könyvek által a világ elébb?” – kérdezte már 1844-ben nagy költőnk, Vörösmarty Mihály is a Gondolatok a könyvtárban című, méltán híres versében.

Ma, amikor egyes önjelölt helyzetelemzők azt próbálják velünk elhitetni, hogy a nyomtatott sajtó és az illatos, kézbe vehető, lapozgatható és olykor félretehető könyv ideje lejárt, és holnaptól már csak a digitális világban kereshetjük majd az olvasnivalót – akkor azt látjuk, hogy vannak még olyan emberek, általában konzervatív, jó honpolgárok, akik fogják magukat, és újabb és újabb könyveket írnak, állítanak össze és adnak ki.

Helytörténeti könyvek bemutatója Sóskúton 2017. november 22-én
Mert bizonyos, hogy kell némi hagyománytisztelet és szubjektív romantika a könyv szeretetéhez. Ez pedig sokszor együtt jár a történelem, a múlt, a haza és a lakóhely szeretetével is, amely aztán arra késztetheti az embert, hogy megörökítse környezete, szűkebb vagy tágabb pátriája történelmét és jelenét. Így születnek meg a helytörténeti művek és a fotóalbumok.

Most két ilyen könyv bemutatásán vehetünk részt.

Ezek a művek azonban nem csak azért születtek, hogy emléket állítsanak múltnak és jelennek. Hanem azért is – és ez talán a legfontosabb hivatásuk –, hogy átadva mindazt a tudást és ismeretet, aminek ma birtokában vagyunk, szolgálja a jövő nemzedékeket.

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselőként beszédet mond a sóskúti könyvbemutatón 2017. november 22-én
Olyan világot élünk, ahol különösen fontossá válik a múlt ismerte, őseink hagyományainak tisztelete, amelyek eddig fenntartottak és megtartottak minket, magyarokat. A haza története a kis közösségek történetéből állt és áll össze ma is. Ezért fontos, hogy ezeket a történeteket megőrizzük, és átadjuk a jövőnek.

Ez alkotja azt a kultúránkat, amire büszkék vagyunk, amely ezer éve a hazaszeretet keresztény erényében gyökerezik, és amit most komoly veszély fenyeget. A kultúra, amely a nyelv és a múlt ismeretéből fakad, egy-egy város vagy település történetéből, múltbeli és jelen értékeiből, és azokból a vállalkozó szellemű lakókból, akik vállalják, hogy megörökítik és tovább adják azt.

Most két ilyen mű bemutatásán vehetünk részt.

Köszönöm azoknak, akik megálmodták, összeállították és kivitelezték ezeket a műveket, azoknak is, akik így vagy úgy segítették őket ebben. Helytörténet és fotóalbum: írott történelem és annak képi megörökítése (Mátrai Sándor által). Szép és hasznos párosítás ahhoz, hogy Sóskút értékei fennmaradjanak. Az ilyen értékek megőrzése és védelme az európai normalitáshoz tartozik. (Itt idézhetem az Egyház egyik bíborosát, aki akkor, amikor felfogása alapján be akarták skatulyázni, azt válaszolta: „Én nem konzervatív vagyok, hanem normális.”)

Ezért hát így válaszolhatunk Vörösmartynak: Ment és ma is megy a könyvek által a világ elébb. Ő is így gondolta 1844-ben. De egyben feladatot is adott számunkra, mégpedig azt, hogy ezzel a nemes tevékenységgel soha ne hagyjunk fel. A kultúra támogatása és továbbadása ma sokkal inkább nemzetmentő lehet, mint korábban.

Most, amikor éppen a keresztény és európai kultúrát akarják egyesek lerombolni és eltörölni, különös hangsúlyt kap a költő utolsó versbéli gondolata, amivel zárom is köszöntőmet. Erősen és megalapozottan bízom abban, hogy ennek a nemzetnek és benne Sóskútnak kultúrája, története szép jövő elé néz, hiszen mindnyája ezért dolgozunk, bízva abban, hogy a „férfi munka” meghozza gyümölcsét.

„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Kapcsolódó

%d blogger ezt szereti: