Menü Bezárás

Idén eldől a magyarság további sorsa

Képviselői köszöntő az új esztendő küszöbén minden jóakaratú választókerületi Polgár felé.
________________________

Tisztelt Polgártársaim!

Ismét átléptük egy új esztendő küszöbét.

Ha megnézzük az elmúlt év, sőt az egész eddigi hétéves kormányzásunk irányát és lényegi döntéseit, azt láthatjuk, hogy óriási fordulatot hajtottunk végre a társadalom életében. Tulajdonképpen visszataláltunk történelmünk ősi értékeihez, levetettük az idegen, internacionalista és kozmopolita vonásokat, és visszatértünk azokhoz, amelyek valójában magyarrá teszik a magyart. Lett egy keresztény alapokon nyugvó Alaptörvényünk, amely most megvéd bennünket, van és folyton bővül a családtámogatási rendszerünk, óvjuk a házasság szentségét és a család intézményét, gondoskodunk a haza és a szuverenitás politikai és katonai védelméről, nemzetpolitikánk pedig eddig nem látott eredményeket ért el, és már több mint egymillió visszahonosítást sikerült elvégezni.

A tapasztalat azt mutatja, hogy Magyarországon kereszténydemokrata kormányzás folyik. A kabinet szellemisége, a törvényhozás módja és célja mind a keresztény társadalmi tanítás hazánkra vonatkoztatott megoldásait keresi és igyekszik életre váltani. Nem kis teljesítmény ez akkor, amikor körülöttünk számos európai ország identitásválsággal küzd, nemzeti öntudatának immunrendszerét kikapcsolja, természetes és egészséges életösztönét elfojtja, és szinte önként adja át magát egy olyan kultúra képviselőinek, amely meggyőződésében határozott és erős, azonban a kereszténységgel ellentétes alapokon és ideológia mentén hódít teret magának. Sajnos a nyugati liberális hangadóknak alapvető érdekük és céljuk a kereszténység megsemmisítése. Ehhez pedig megfelelő eszköz az iszlám térhódításának elősegítése.

Magyarország most ismét a kereszténység védőbástyája Európában. Olyan sziget, amelybe kapaszkodhatnak azok, akik nem akarnak elsüllyedni a nihilizmus és az értékeket eldobó liberalizmus örvényében. Hazánk bátran kiáll értékei és elvei mellett, miközben minden eddiginél nagyobb csatákat vívunk Brüsszelben a kényszeröngyilkosság kötelezővé tétele ellen.

Eközben pedig az ország fejlődik: jelentős oktatási és egészségügyi fejlesztések, útépítések, infrastrukturális beruházások, béremelések, adócsökkentések, családi kedvezmények, állami adósság-átvállalások jellemzik a közéletet. A gazdasági eredmények igen jók, az államadósság a nemzeti össztermékhez képest csökken, az infláció minimális, a munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt. A családok immár biztonságban érezhetik magukat, a támogatások folyamatosan bővülő rendszere bátorítja őket a gyermekvállalásra. 2018 a családok éve lesz, amikor további jelentős kormányzati rendelkezések fogják megerősíteni a társadalom legkisebb és legalapvetőbb sejtjeit, a magyar jövő zálogát.

2017 – akárcsak az országban – a választókerületben is számos változást, újdonságot, gyarapodást és gazdagodást hozott, és megalapozott a reményem arra, hogy 2018-ban sem lesz ez másként. Az elmúlt évek szívós és kitartó munkájának lassan beérnek a gyümölcsei, miközben folyamatosan újabb kihívásoknak és feladatoknak állunk elébe.

2018 egy újabb döntés éve: országgyűlési képviselőket választva ismét dönthetünk Hazánk jövőjének további irányáról. Igen nagy a tét. Hiszen most nem csak belpolitikai irányok versengenek egymással, hanem a nemzet, a magyarság további sorsa is eldől: feláldozzuk-e ezeréves múltunkat, hitünket, identitásunkat és hagyományainkat (család, kultúra, női méltóság, vallásszabadság, monogámia, emberi jogok, döntési szabadság, demokrácia, gasztronómia, szokások) egy liberális mentalistás pogány oltárán; vagy kiállunk mellettük egy demokratikus és szabad választás reprezentatív és tisztelet parancsoló, ellentmondást nem tűrő, markáns többségének döntésével.
Igen nagy tehát a tét! Ezért nem engedhetjük, hogy egyes pártok vagy egyének kicsinyes irigysége vagy beteges hataloméhsége erősebben nyomjon a latban, mint saját életösztönünk és jól felfogott érdekeink!

Lássuk hát reálisan az eredményeinket, és lássuk reálisan a veszélyeket is! Bízom abban, hogy mi, magyarok, most is – miként történelmünk minden sorsfordító pillanatában – felelősen fogunk dönteni. Ez nemzetünk, helyi közösségeink és családjaink jól felfogott érdeke, és jövőjének egyetlen záloga.

Ferenc pápa egyszer a szív, a szeretet kapujáról beszélt, amit méltósággal kell kinyitni és bezárni, és mindig meg kell nézni, van-e a kapu előtt olyan esendő ember, aki szeretne bejönni, de nincs hozzá bátorsága. A becsületes emberek, a jószándékú emberek a kapun keresztül jönnek be, és őket úgy kell fogadnunk, mint szeretett vendégeket. A rossz szándékúak nem a kapun keresztül jönnek, mert „aki nem a kapun át jön, az tolvaj és rabló”. Ez manapság egy többféleképpen értelmezhető üzenet, ami rámutat arra, miért kell óvatosan használnunk a fizikai kaput, és miért kell hitünkhöz hűen használni a lelki kapuinkat.

A 2018. esztendő elején azt kívánom minden Polgártársamnak, hogy továbbra is lélekben gazdagon, nemzetükért és közösségeikért felelősséget vállalva, bátran merjenek kiállni helyesnek ítélt döntéseik mellett, szolgálva ezzel mindnyájunk közös érdekét és jövőjét! Tegyék ezt jó egészségben, szeretetben és kitartással családjuk, szeretteik körében!

Végül hadd idézzem államfőnk újévi köszöntő szavait: „Az új esztendő beköszöntével bölcsességet kívánok személyes döntéseinkhez, közös választásainkhoz. Isten adjon erőt, hogy mindig, minden helyzetben tiszteljük a másikban az embert, egymásban a magyart. Adjon alkotó energiát, teremtő nyugalmat, egészséget, biztonságos és reményteli jövőt nemzetünk valamennyi polgárának!”

Áldott, békés és boldog új esztendőt kívánok!

Kapcsolódó

%d blogger ezt szereti: