Menü Bezárás

,,Kegyetlenül őszinte” köszöntő

KÖSZÖNTÖTTEM AZ ÚJ ÉRDI KÖZGYŰLÉST.
Beszédem teljes szövege itt olvasható:

Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés,
kedves Vendégek, Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm a meghívást, egyben sajnálom, hogy az alakuló ülésen nem tudtam részt venni. (…)

Beszéljünk nyíltan: nincs mit tagadni azon, hogy meglepő fordulatot hozott október 13-a Érden is, akárcsak Budapesten.

A várost 13 év óta sikeresen vezető polgármestert és közgyűlési többséget leváltotta egy olyan, kormányzati szempontból ellenzékinek nevezhető pártközi összefogás, amilyenre eddig Magyarországon még nem volt példa.

Ebben az összefogásban megjelenik az MSZMP hagyományaitól a Jobbikig– tehát a szélsőbaltól a szélsőjobbig – a politikai paletta szinte minden árnyalata, tekintet nélkül az elvileg meglévő erkölcsi, világnézeti, társadalmi különbségeikre.

A választás eredménye reményeim szerint azt jelenti, hogy a választók többségéhez megtalálták az utat, ígéreteik vonzóbbak és hihetőbbek voltak, mint a mögöttünk levő 13 év eredményes munkája.

Született optimistaként bízom abban is, hogy szövetségüket nem egyetlen érzés tartja össze: Orbán Viktor miniszterelnök és kormányának gyűlölete – és nem egyetlen cél lebeg a szemük előtt: a kormány elleni lázítás és a kormányfő megbuktatása.

Ennyit bevezetőként nyíltan és röviden.

A Facebookon elkezdődött egy nyílt levélváltásunk dr. Csőzik László polgármester úrral, amely váratlanul megszakadt, és a labda nem az én térfelemen pattog.
Érd demokratikusan megválasztott országgyűlési képviselőjeként finoman szólva is udvariatlannak és felelőtlennek tartom polgármester úr részéről, a megindult és a legszélesebb nyilvánosság előtt zajló párbeszéd egyoldalú beszüntetését. Csőzik úr együttműködést kért tőlem és új lap nyitását ígérte.
Az együttműködésre nyitott voltam és nyitott vagyok.

Feltételt nem szabtam, de indítványoztam, hogy az új lap egyben legyen tiszta is, aminek érdekében, hazánk miniszterelnökének sértegetése miatt, bocsánatkérést javasoltam. A bocsánatkérés elmaradása több mint beszédes.

Szeretném leszögezni, hogy nekem vannak elveim, valamint egy olyan értékrendem, amely nem engedi, hogy ne az objektív igazságot képviseljem, mint ahogy a köpönyegforgatást sem engedi. Ezért nagyon határozottan le kell szögeznem a következőket:

– Magyarország Kormánya és a leköszönt városvezetés, T. Mészáros András polgármester úr jóvoltából, Érden 2007-ben, majd 2015-ben új lendületet véve, olyan fejlődési folyamat indult meg, amely példátlan a város történetében. Talán elfogadható annak említése, hogy ehhez volt némi hozzájárulásom.

– Aki ezt letagadja, aki ezt semmibe veszi, az nem mond igazat és a fejlesztések által gyarapodó érdi közösséget veszi semmibe. Nem tudom segíteni az új városvezetést abban az esetben, ha ezt a fejlődést megakasztja, nem támogatja tovább, vagy ne adj’ Isten tagadja.

Nem áll módomban kiállni a Közgyűlés többségének szándékai mellett akkor sem, ha a Modern Városok Program további fejlesztéseinek bármelyikét leállítja, nem támogatja vagy ellehetetleníti, hiszen e tervek megvalósítása minden tisztességes érdi polgár érdekét szolgálják.

– Szintén 2015 óta nyilvánvaló az a veszély, amely hazánkat fenyegeti a tömeges illegális migráció által. A brüsszeli EU-s politikusok nagy részének az a szándéka, hogy a kormányokat megkerülve közvetlenül az arra nyitott – általában baloldali és/vagy liberális – városvezetéssel (főként megyei jogú városokkal!) tárgyaljanak az illegális migránsok fokozatos betelepítéséről.
Ilyen tárgyalásokra volt már szándék Hazánkban is.

Jelzem, hogy – a már előbb említett okok mellett – nem tudom támogatni Érd vezetésének semmilyen projektjét sem, ha ebben a kérdésben csak a szándéka is fellelhető lesz annak, hogy Érd ezekkel az embercsempészetet támogató brüsszeli bürokratákkal kokettál.

Nem vagyok hajlandó támogatni, de még eltűrni sem, hogy Érden vagy környékén a Közgyűlés jóváhagyásával Nyugat- vagy Dél-Európából ide deportált illegális hatásértő bevándorlókat telepítsenek le.

Hölgyeim és Uraim!

Kérem Önöket és a sajtó megjelent képviselőit, hogy az eddig elmondottakat ne tekintsék arroganciának vagy a jövőbeni együttműködésünk elutasításának, hanem a helyzet és álláspontom nyílt és őszinte megvilágításának, amivel meg kívánom tisztelni Önöket és az érdi polgárokat.

Azért kellett itt és most elmondanom, mert október 13-a óta 45 nap telt el, amely idő alatt nem adtak lehetőséget az Önökkel történő együttműködésem elindítására.

Polgármester úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Önöket és engem azért választottak és delegáltak a választópolgárok a demokrácia szabályai szerint oda, ahol most vagyunk, hogy az ők és családjaik jól felfogott érdekeit képviseljük, szűkebb pátriánk fejlődését a magunk módján és lehetőségei között előmozdítsuk.

Itt, helyben nem az országos vagy a nemzetközi politika alakítása, főképp nem az anarchia elősegítése a dolgunk, hanem a demokratikus rend és Alaptörvényünk tiszteletben tartása, valamint a lakosság szolgálata.

Kérem tehát Önöket, hogy az előttünk álló nehéz időkben ne tévesszék szem elől polgármesteri és képviselői esküjüket.

Szolgálják, szolgáljuk együtt Érd lakosságát, a város közjavát, és közben ne szolgáljunk ki nemzetközi politikai és lobbi-érdekeket.

A mai világban, a XXI. század elején, a kettő együtt nem megy, erkölcsileg kizárják egymást.

Ha a jövőben őszinte lélekkel és erkölcsi tartással mindnyájan Érd és lakói érdekében politizálunk , ha nem valótlanságokat és féligazságokat terjesztünk, hanem az igazságot mondjuk, akkor, és csakis akkor látok lehetőséget arra, hogy érdemben együtt tudjunk majd működni az előttünk álló időszak fontos kérdéseiben.

Én ígérem, hogy nyitott vagyok ez irányban. Bízom abban, hogy Önök is.

Tisztelt Polgármester úr, Képviselő Hölgyek és Urak!

Ezúton is köszönöm, az előző városvezetésnek az érdiek érdekében végzett áldozatos munkáját. Bízom benne, hogy a mostani többség, minimum felér majd ahhoz a mércéhez, amit az elődök állítottak.

Végezetül ismételten gratulálok megválasztásukhoz, és a fentiek szellemében jó, eredményes munkát kívánok Önöknek!

Isten óvja Érdet!
Köszönöm figyelmüket!

Kapcsolódó

%d blogger ezt szereti: