Menü Bezárás

Keresztény Zenei Fesztivál Isaszegen

Az isaszegi kereszténydemokraták az adventre való lelki készület jegyében szerveztek egyházi énekek és zenék felvonultatásával tartott fesztivált ma délután a Dózsa György Művelődési Otthonban. A KDNP Pest megyei elnökeként dr. Aradszki András országgyűlési képviselő vállalta a fővédnökséget.

A fesztivál megnyitásaként rövid köszöntőt mondott, amely az alábbiakban olvasható:

_________________________________

Tisztelt Szervezők,
kedves Barátaim!

Az első szó a köszöneté, ami azokat illeti, akik megálmodták, létrehozták és megszervezték ezt a mai, csodálatosnak ígérkező délutánt, és engem is meghívtak. Nagyon jó gondolat, hogy advent közeledtével ráhangoljuk lelkünket a karácsonyi készületre, hiszen az üzleti világ már hetekkel ezelőtt megkezdte ezt. Ahogy Jézus mondja: a világ fiai néha okosabbak a világosság fiainál.

Hogy ez most ne így legyen, arról művészeink gondoskodnak, akik az egyházi zene és ének eszközeivel fogják alakítani hangulatunkat, és ezáltal lelkivilágunkat is a közelgő ünnep üzenetének befogadására. Köszönet ezért és hála nekik is!

Kedves Barátaim!

„Senki nem képes jobban megérezni valamit abból a pátoszból, mellyel Isten a teremtés kezdetén nézte kezének alkotásait, mint ti, Művészek, akik a Szépség alkotó mesterei vagytok” (1) – kezdte a művészekhez írt levelét Szent II. János Pál pápa 1999-ben, majd így folytatta: „Megszámlálhatatlan a hívők sokasága, akik hitüket olyan dallamokkal táplálták, melyek hívő szívből fakadtak és a liturgia részei lettek, vagy alkalmas segítséget nyújtanak a liturgia méltó végzéséhez. Az énekben a hit túláradó örömmé, szeretetté és a szabadító Isten bizalomteljes várakozásává válik.” (12) „A Szépséget, amit a következő nemzedékeknek továbbadtok, úgy ragadjátok meg, hogy csodálatot támasszon bennük! Az élet és az ember szent volta előtt, a világmindenség csodája előtt a csodálat az egyetlen méltó magatartás.” (16)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Egyházam azt tanítja, hogy „a krisztushívők léte nem szakadhat két párhuzamos életre: egyrészt a »lelkiéletre« a maga értékeivel és követelményeivel, másrészt a »világi életre«, vagyis a család, a munka, a társadalmi kapcsolatok, a politikai cselekvés, a kultúra területére. A szőlőtőbe, Krisztusba oltott szőlővessző a maga gyümölcsét léte és tevékenysége minden területén meghozza.” (Katolikus részvétele és magatartása a politikai életben, Hittani Kongregáció, 2003, 6)

Ezért nem akarok ünneprontó lenni, de kötelességem szólni arról, hogy a mai délután sajnos figyelmeztet is. Arra figyelmeztet, hogy keresztény hitünk, hagyományaink és kultúránk nagy veszélyben van! Mélyedjünk hát el benne, és merítsünk erőt belőle, mert szükségünk lesz a lelki munícióra!

A nagy keresztény hagyományokkal rendelkező nyugati országok ugyanis – megtagadva történelmüket és identitásukat – egy sátáni terv áldozatai lettek, feladták hitüket és elveiket, és már elveszni látszanak. A szebb időket megélt nemzetek elvesznek egy álhumánus, a demokráciával és a toleranciával hazug módon visszaélő, azt aljas módon kiforgató támadás következtében, amelynek célja a kereszténység elpusztítása Európában. Az ehhez szükséges civil haderő betelepítését éppen két napja, csütörtökön fogadta el az Európai Parlament „korlátlan és állandó felső kvóta”, családegyesítés, valamint a renitens országok megbüntetésének formájában.

Magyarország és néhány közép-európai állam még állja a sarat a muzulmán hadjárattal szemben, akárcsak ötszáz évvel ezelőtt. Jelenleg éppen lengyel barátaink demokratikus berendezkedését támadják a liberális nyugatiak, azért, mert ellenáll az önfeladás tervezett kényszerének.

Eközben pedig a Közel-keleten és Afrikában szinte mészárszékre viszik keresztény testvéreinket, és nagyobb a keresztényüldözés a világban, mint Nero, Diocletianus, a Francia Forradalom vagy a kommunizmus idején. Az üldözés nem válogat a felekezetek között, ezért az ökumenizmus leghatásosabb megvalósulása ma a tömeges vértanúság – mondja Ferenc pápa. A Krisztusért vállalt márírium újra létrehozza a keresztények egységét, hiszen minden vértanút a Krisztusba vetett hit iránti gyűlöletből ölnek meg. (Mi azonban tudjuk, hogy a vértanúhalál azonban egyenes út az üdvösségre.)

A baj az, hogy mindez nem zavarja az Európai Unió vezetőit, sőt importálni akarják ezt a jelenséget.

1552-ben az egri várban Dobó István várkapitány azt mondta: „Ez a vár most a Haza.” Mi azt mondhatjuk: „A Nemzeti Konzultáció most a Haza.” – Vagyis az egyetlen és leghatásosabb fegyver a hitünk, a hagyományaink és a függetlenségünk megőrzésére, ha aláírjuk és visszaküldjük a Nemzeti Konzultációt.

Kedves Barátaim!

Amikor most felcsendülnek hitünk és egyházaink történelmének legszebb énekei és muzsikái, ne csak gyönyörködjünk bennük, hanem idézzük fel korunk vértanúit, erősödjünk meg hitünkben, és teljesítsük a keresztségben vállalt kötelességeinket – magyar hazánk iránt is!

Mindnyájuknak szép élményt és a következő hetekben kegyelemteljes adventi készületet kívánok!

Kapcsolódó

%d blogger ezt szereti: