Köszöntő » Események, hírek » beszédek » Keresztény Zenei Fesztivál Isaszegen

Keresztény Zenei Fesztivál Isaszegen

2017. november 18. szombat

Az isaszegi kereszténydemokraták az adventre való lelki készület jegyében szerveztek egyházi énekek és zenék felvonultatásával tartott fesztivált ma délután a Dózsa György Művelődési Otthonban. A KDNP Pest megyei elnökeként dr. Aradszki András országgyűlési képviselő vállalta a fővédnökséget.

A fesztivál megnyitásaként rövid köszöntőt mondott, amely az alábbiakban olvasható:

_________________________________

Tisztelt Szervezők,
kedves Barátaim!

Az első szó a köszöneté, ami azokat illeti, akik megálmodták, létrehozták és megszervezték ezt a mai, csodálatosnak ígérkező délutánt, és engem is meghívtak. Nagyon jó gondolat, hogy advent közeledtével ráhangoljuk lelkünket a karácsonyi készületre, hiszen az üzleti világ már hetekkel ezelőtt megkezdte ezt. Ahogy Jézus mondja: a világ fiai néha okosabbak a világosság fiainál.

Hogy ez most ne így legyen, arról művészeink gondoskodnak, akik az egyházi zene és ének eszközeivel fogják alakítani hangulatunkat, és ezáltal lelkivilágunkat is a közelgő ünnep üzenetének befogadására. Köszönet ezért és hála nekik is!

Kedves Barátaim!

„Senki nem képes jobban megérezni valamit abból a pátoszból, mellyel Isten a teremtés kezdetén nézte kezének alkotásait, mint ti, Művészek, akik a Szépség alkotó mesterei vagytok” (1) – kezdte a művészekhez írt levelét Szent II. János Pál pápa 1999-ben, majd így folytatta: „Megszámlálhatatlan a hívők sokasága, akik hitüket olyan dallamokkal táplálták, melyek hívő szívből fakadtak és a liturgia részei lettek, vagy alkalmas segítséget nyújtanak a liturgia méltó végzéséhez. Az énekben a hit túláradó örömmé, szeretetté és a szabadító Isten bizalomteljes várakozásává válik.” (12) „A Szépséget, amit a következő nemzedékeknek továbbadtok, úgy ragadjátok meg, hogy csodálatot támasszon bennük! Az élet és az ember szent volta előtt, a világmindenség csodája előtt a csodálat az egyetlen méltó magatartás.” (16)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Egyházam azt tanítja, hogy „a krisztushívők léte nem szakadhat két párhuzamos életre: egyrészt a »lelkiéletre« a maga értékeivel és követelményeivel, másrészt a »világi életre«, vagyis a család, a munka, a társadalmi kapcsolatok, a politikai cselekvés, a kultúra területére. A szőlőtőbe, Krisztusba oltott szőlővessző a maga gyümölcsét léte és tevékenysége minden területén meghozza.” (Katolikus részvétele és magatartása a politikai életben, Hittani Kongregáció, 2003, 6)

Ezért nem akarok ünneprontó lenni, de kötelességem szólni arról, hogy a mai délután sajnos figyelmeztet is. Arra figyelmeztet, hogy keresztény hitünk, hagyományaink és kultúránk nagy veszélyben van! Mélyedjünk hát el benne, és merítsünk erőt belőle, mert szükségünk lesz a lelki munícióra!

A nagy keresztény hagyományokkal rendelkező nyugati országok ugyanis – megtagadva történelmüket és identitásukat – egy sátáni terv áldozatai lettek, feladták hitüket és elveiket, és már elveszni látszanak. A szebb időket megélt nemzetek elvesznek egy álhumánus, a demokráciával és a toleranciával hazug módon visszaélő, azt aljas módon kiforgató támadás következtében, amelynek célja a kereszténység elpusztítása Európában. Az ehhez szükséges civil haderő betelepítését éppen két napja, csütörtökön fogadta el az Európai Parlament „korlátlan és állandó felső kvóta”, családegyesítés, valamint a renitens országok megbüntetésének formájában.

Magyarország és néhány közép-európai állam még állja a sarat a muzulmán hadjárattal szemben, akárcsak ötszáz évvel ezelőtt. Jelenleg éppen lengyel barátaink demokratikus berendezkedését támadják a liberális nyugatiak, azért, mert ellenáll az önfeladás tervezett kényszerének.

Eközben pedig a Közel-keleten és Afrikában szinte mészárszékre viszik keresztény testvéreinket, és nagyobb a keresztényüldözés a világban, mint Nero, Diocletianus, a Francia Forradalom vagy a kommunizmus idején. Az üldözés nem válogat a felekezetek között, ezért az ökumenizmus leghatásosabb megvalósulása ma a tömeges vértanúság – mondja Ferenc pápa. A Krisztusért vállalt márírium újra létrehozza a keresztények egységét, hiszen minden vértanút a Krisztusba vetett hit iránti gyűlöletből ölnek meg. (Mi azonban tudjuk, hogy a vértanúhalál azonban egyenes út az üdvösségre.)

A baj az, hogy mindez nem zavarja az Európai Unió vezetőit, sőt importálni akarják ezt a jelenséget.

1552-ben az egri várban Dobó István várkapitány azt mondta: „Ez a vár most a Haza.” Mi azt mondhatjuk: „A Nemzeti Konzultáció most a Haza.” – Vagyis az egyetlen és leghatásosabb fegyver a hitünk, a hagyományaink és a függetlenségünk megőrzésére, ha aláírjuk és visszaküldjük a Nemzeti Konzultációt.

Kedves Barátaim!

Amikor most felcsendülnek hitünk és egyházaink történelmének legszebb énekei és muzsikái, ne csak gyönyörködjünk bennük, hanem idézzük fel korunk vértanúit, erősödjünk meg hitünkben, és teljesítsük a keresztségben vállalt kötelességeinket – magyar hazánk iránt is!

Mindnyájuknak szép élményt és a következő hetekben kegyelemteljes adventi készületet kívánok!


Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő fogadóórája:
Érden: minden hónap első csütörtök 17.00-19.00 óra között a Polgárok Házában (Alsó u. 3.);

Országgyűlési bizottsági funkciók:

Tagság:
Gazdasági és informatikai bizottság
Energetikai albizottság
A magyar aluminiumvertikum 1994 és 1998 közötti privatizációját vizsgáló albizottság
Fenntartható fejlődés bizottsága
Energiaügyi albizottság
A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság

Alelnök:
A Fenntartható fejlődés bizottságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi, gazdasági hatásait figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)

Elnök:
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság

2014-ben az új Országgyűlés megalakulása után a KDNP frakcióvető-helyettese

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára