Menü Bezárás

“Konfrontálódnunk kell!” – Megalakult a KÉSZ Törökbálinton

Ma megalakult a Keresztény Értelmiségiek Szervezetének (KÉSZ) Törökbálinti Csoportja.

Az eseményre magam is meghívást kaptam, de sajnos hivatalos elfoglaltságom miatt csak a következő köszöntő üzenetet állt módomban elküldeni, amit a rendezvényen felolvastak:
_________________________________

Igen tisztelt Elnök úr!
Polgármester úr!
Kedves leendő Tagtársaim, kedves Vendégek!

Sajnos csak ezúton, levélben tudom üdvözölni Önöket, és kifejezni örömömet és köszönetemet a KÉSZ Törökbálinti Szervezetének megalakulása alkalmából hivatalos párizsi tartózkodásom miatt. Külön köszöntöm a választókerületben Elnök urat, Ft. Makláry Ákos parókus atyát, és köszönöm Solti Ferenc barátom fáradságos szervező munkáját.

A mai jeles alkalomra készülve elővettem a KÉSZ Alapszabályát, és felidéztem a szervezetünk célját. Íme, ezt találtam:

„A KÉSZ hivatása, hogy a keresztény kinyilatkoztatás egészét őrizze, és annak megfelelő megoldásokat dolgozzon ki a társadalom által fölvetett mai problémákra, alternatívákat kínálva ezzel a társadalom számára. Ez a feladat az egyházközségek, gyülekezetek mellé rendeli a KÉSZ-t, és kettős irányt határoz meg a munkája számára. Egyrészt egy belső misszió: a keresztény értelmiségnek adja vissza az önbecsülését, kellő tartását és ehhez a hitbeli értelmiségi szintű tájékozottságát. Másrészt egy külső misszió: a társadalom felé képviseli a keresztény megoldási lehetőségeket az élet minden területén.”

Kedves Barátaim!

Manapság számos olyan kérdést vet föl a világ, amelyekre nemigen hallunk adekvát keresztény válaszokat. Pedig vannak. De akkor miért nem találkozunk velük? Azért, mert nincs, aki hirdesse a már meglévő, hittel megalapozott, a keresztény felekezetek által támogatott és jóváhagyott válaszokat a szekularizált világ provokációira és támadásaira.

Mire és mit kellene válaszolni? Ezeket a témákat kell megbeszélnünk, egyeztetnünk, majd pedig közzé tennünk nekünk, keresztény értelmiségieknek. Ha ezt nem tesszük, akkor testvéreink, akik kevésbé járatosak a filozófia és az elvont keresztény fogalmak területén, nem fogják megkapni az elvi segítséget a gyakorlati élet problémáira. És ami fontosabb: nem fognak eligazítást kapni gyakorlati erkölcsi kérdésekben, és adott esetekben a felelős és hiteles keresztény döntések meghozatalában – köztük a politikai, választási esélyeknek a hit fényében történő mérlegelésében sem. Vagyis a keresztény szociális és erkölcsi igazságoknak érvényt kell szereznünk a mai magyar közéletben.

Tisztelt leendő KÉSZ-tagok!

A ma nyugatról ránk erőltetett tolerancia és a szubjektivizmus azt várja el, hogy egyenlő esélyeket adjunk igaznak és hamisnak, az erények és a bűnnek, a teremtés rendjének és a devianciáknak, hűségnek és hűtlenségnek, a jónak és a rossznak, vagyis Istennek és a Sátánnak. Ha ezt nem tesszük, akkor őszerintük nem vagyunk jó és kellően felvilágosult európaiak, sőt jó keresztények sem! (Egyesek szerint inkább nácik vagyunk.)

XVI. Benedek pápa ezt a jelenséget a tolerancia diktatúrájának nevezi, ami a politikai korrektség eszközével próbálja meg elhomályosítani és végül kitörölni a közéletből a valódi és örök értékeket, vagyis Istent. Ezekben az években éppen az iszlám iránti tolerancia jegyében tüntetik el a keresztény jelképeket Európa több történelmi hagyományokkal rendelkező országában, miközben az ottani keresztények sajnos alig hallatják hangjukat.

Ezzel a jelenséggel kell nekünk felvenni a harcot, vagyis – Szent II. János Pál pápa szavaival: „Ne féljetek szembe úszni az árral!” – konfrontálódnunk kell a világot ma megbabonázó erőkkel. És itt nem „lehetőségről” hanem „kötelességről” van szó: konfrontálódnunk kell! Ezt az igazság védelmének érdekében nem spórolhatjuk meg.

Kedves Barátaim!

Nagy dolgok történnek ma a világban, és sok minden dől el mostanában. Rólunk is próbálnak dönteni, és nem előnyünkre. Személyes és családi boldogulásunk, valamint magyar nemzetünk és hazánk érdekében fel kell tehát ébrednünk, és nekünk, keresztény értelmiségnek kell újra hiteles keresztényekké válnunk. Fel kell vennünk a kesztyűt, ahogyan őseink is tették – bár most nem annyira fegyverrel, mint szellemi harccal kell szembeszállnunk az ellenséggel.

Bízom abban, hogy ezen a legfontosabb területen együtt tudunk működni a jövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és jó munkát, sok sikert kívánok a törökbálinti KÉSZ-nek!

Isten óvja Magyarországot!

Dr. Aradszki András

Kapcsolódó

%d blogger ezt szereti: