Újabb felszólalás a vitanapon, szeptember 26-án

A kereszténydemokrata Aradszki András felszólása a paksi atomerőmű fejlesztésével, illetve Magyarország gazdasági felépítésének tervezésével kapcsolatban:

Országház teljesen kivilágítva 08DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, Elnök úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Megpróbálom folytatni ott, ahol a vezérszónoki kört abbahagytam. Kimaradt abból a felszólalásból az, hogy amikor az energiastratégiánkat létrehoztuk, és elfogadtuk azt a sajátos energiamixet, hogy fosszilis, atomerőművi és megújuló energiaforrásokra kívánjuk alapozni hosszú távon Magyarország energiaellátását, biztos voltam benne, hogy a mai vitanapon a Paksi Atomerőmű kapacitásbővítésének létjogosultsága mellett előkerül az a kérdés, hogy mi lesz a másik kettővel, melyikre tegyünk több hangsúlyt, melyik az igazi gazdaságpolitikai, energiapolitikai kitörésre reményt adó eleme ennek az energiamixnek.

Bővebben…

Ők ott lesznek, és könyörtelenül behúzzák a gyűlölet ikszét!

DSC01736

Aradszki András beszéde az érdi kampányzáró gyűlésen

Teljes terjedelemben közöljük dr. Aradszki András országgyűlési képviselő (KDNP) és a Fidesz-KDNP szövetség képviselőjelöltje beszédét, amely április 4-én este, az Érdi Arénában megtartott kampányzáró rendezvényen hangzott el:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek ma este! Felemelő érzés, hogy ilyen sokan összegyűltünk ebben a gyönyörű épületben. Ebben az épületben, az Érdi Arénában, amelyben tulajdonképpen benne van Érd közelmúltjának teljes története. Mindaz, amit a baloldal elrontott és mindaz, amit a Fidesz-KDNP szövetség helyrehozott.

 Emlékezzünk csak! Egy szakmailag dilettáns, hibás konstrukcióban megépített, a városnak csak kárt okozó, megfizethetetlenül drága épület állt itt évekig üresen. Amelyre a baloldal büszkén mutatott: mi csináltuk! De nem tették hozzá, hogy nem tudjuk miért került 2600 millió forintba. Ellenben, ahogy náluk nem ritka; fizetés nélkül távoztak.

 És bátor, nem egyszer vagány, és ha kellett, erőt mutató tárgyalási stratégia kellett ahhoz, hogy végül az érdiek, Önök, birtokba vehessék a sportcsarnokot és az uszodát. Fele áron, mint amennyiért a szocialista elképzelés szerint megvehettük volna. Bővebben…

Az Egyház a politizálásról és a választáson való részvételről

Vatikáni zászló 06Minden katolikust kötelez az Egyház hivatalos tanítása a politikai életben való részvétel kötelezettségéről és annak mibenlétéről. Ez motiválja egy kereszténydemokrata politikus tevékenységét, egyben arra indít minden katolikus állampolgárt, hogy ennek fényében gondolja át döntéseit, és eszerint járjon el – Magyarországon is, főként április 6-án.

Részlet a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) “Gaudium et spes” kezdetű konstitúciójából (75. pont):

„Ne feledjék (tehát) az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és egyben kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni. Az Egyház pedig elismerésre és tiszteletre méltónak tartja azok munkáját, akik embertársaik szolgálatában az állam javának szentelik magukat és vállalják e tisztség terheit.

Az összes krisztushívő érezze át, hogy külön hivatása van a politikai közösségben: példájukkal mindannyian mutassák meg, hogy él bennük a kötelesség tudata, s hogy odaadóan szolgálják a közjót, s így tettekkel mutassák meg, hogyan lehet összhangba hozni a tekintélyt a szabadsággal, a személyes kezdeményezést az egész társadalmi testület szoros együvé tartozásával, a kellő egységet a termékeny sokféleséggel. A mulandó dolgok rendezésénél az egymástól eltérő törvényes véleményeket ismerjék el, s az azokat tisztességesen védő polgárokat és csoportjaikat is becsüljék. A politikai pártoknak pedig kötelességük azt szorgalmazni, amit megítélésük szerint a közjó megkövetel, de sohasem szabad a közjó elébe helyezni a maguk hasznát.

Nagy gondot kell fordítani a nép, és főleg az ifjúság állampolgári és politikai nevelésére, hogy az állampolgárok valamennyien kivehessék részüket a politikai közösség életéből. Akik alkalmasak vagy kiképezhetők a politika nehéz, ugyanakkor nagyon nemes művészetére, készüljenek föl rá, és megfeledkezvén a saját érdekeikről és anyagi előnyeikről, gyakorolják azt. Az igazságtalanság és elnyomás, egy ember vagy politikai párt önkényuralma és intoleranciája ellen erkölcsileg feddhetetlenül és okosan lépjenek föl; de őszintén és méltányosan, sőt szeretettel politikai bátorsággal szenteljék magukat minden ember szolgálatára.”

AZ ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport közleménye

Az elmúlt napokban az ELMŰ-ÉMÁSZ vállalatok tulajdonában álló oszlopokon illegálisan felszerelt politikai plakátok jelentek meg.

Bár az Alkotmánybíróság és a Kúria döntései alapján politikai plakátok kihelyezése elvileg lehetséges, azonban ez semmilyen esetben sem – így villanyoszlopok és kandeláberek esetében sem – történhet a tulajdonosok hozzájárulása nélkül.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport ilyen tulajdonosi hozzájárulást – tekintettel a szakszerűtlen szerelésből adódó balesetveszélyre, illetve az oszlopok épségének megőrzésére – senkinek sem adott. Az illegális plakátok eltávolításra kerülnek.

Még négy évet kérünk

A miniszterelnök szerint az elmúlt négy évben elvégeztek mindent, amit lehetett, néha úgy érezte még annál is többet. Orbán Viktor erről a Fidesz-KDNP választási nagygyűlésén beszélt szombaton a fővárosban, a Hősök terén.

OV - nagygyűlés 140329 01

Orbán Viktor a Fidesz-KDNP nagygyűlésén

“Véget ért kormányzásunk négy esztendeje. Úgy reméljük, az első négy esztendeje ért véget” – kezdte beszédét a kormányfő az összegyűlt tömeg előtt, még négy évet kérve a szavazópolgároktól.

A kormány átalakította, megújította, “áramvonalasította” Magyarországot, “egy lerobbant, döcögő, defektes járgányból üzembiztos, gyors, merész versenyautót építettünk” – mondta Orbán Viktor, aki szerint az ország napról napra erősödik, visszatért önbecsülése, “újra méltó régi nagy híréhez”, és nagyszerű jövő előtt áll.

A gyűlés helyszínéről, a Hősök teréről szólva felidézte: 25 évvel ezelőtt is “itt kezdődött el minden, ezen a téren kezdődött Magyarország felszabadítása”.

A mostani rendezvénynek sem véletlenül a Hősök tere a helyszíne – folytatta -, “a hely szelleme” erőt ad, kötelez, és emlékeztet arra, hogy a 2010 előtti húsz évben amikor végre sikerült előre jutni, mindig megjelentek “a régi elvtársak”, akik az idő kerekét visszafordították a múltba. De “mi, akik ma itt vagyunk, soha nem adtuk fel”, és 2010-ben “csináltunk egy alkotmányos forradalmat”.

“Világgá kiáltottuk: a magyaroknak nem kell többé sem kommunizmus, sem szocializmus. Nem kell többé a baloldal jelmezbálja, amellyel a Kun Bélák már száz éve szórakoztatják Európát” – mondta Orbán Viktor. Bővebben…