Menü Bezárás

Parkvárosban beiktatták az új református lelkészt

Ma iktatták be az Érd-Parkvárosi Református Egyházközség új lelkészét, Nagytiszteletű Tar Zoltán urat a Csurgói utcai református közösségben. Ott elhagzott köszöntőm vezető gondolatait az alábbiakban olvashatják.

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő köszönti Tar Zoltán beiktatott református lelkipásztort
2018. április 15-én

Mi, keresztények tavaly emlékeztünk meg a reformáció 500. évfordulójáról.

Én, katolikus lévén, természetesen más aspektusból közelítem meg ezt az eseményt, mint Önök. Önök tavaly örömmel ünnepeltek egy konkrét eseményt és annak következményeit – mi megpróbáljuk levonni a tanulságokat azokból, hiszen a kirobbant mozgalom azt jelezte, hogy mi, katolikusok, valamit nem jól csináltunk.

AZ Önök reformációjából több új felekezet született, a mi önvizsgálatunkból pedig reformáció a Tridenti zsinaton.

Mára azonban árnyaltabbá vélt a helyzet. Felismertük, hogy összeköt bennünket a keresztség szentsége, azaz a szentháromságos egy Isten hite, ennél fogva pedig mindnyájan Isten gyermekei, tehát Krisztusban testvérek vagyunk.

Ünneplő hívek a parkvárosi református templomban dr. Aradszki András országgyűlési képviselő köszöntőjét hallgatják
2018. április 15-én

Ezért örülök most én is Önökkel, hiszen a hazai kereszténység – amely nálunk, Magyarországon immár ezer éve honos és a társadalmat alakító hit és meggyőződés – egyik közössége új pásztort kap.

A XXI. század kihívásai együtt érintenek bennünket, amely kihívásokra közösen kell válaszokat adnunk. A tolerancia diktatúrája, a keresztényüldözés intellektuális irányzata, a családrombolás, a házasság és a nemiség támadása, az emberi élet és méltóság szentségének semmibe vétele már-már természetes jelenség a mai Európában. Ha nem vigyázunk, ezek a pusztító eszmék hozzánk is betörnek.

Tar Zoltán beiktatott lelkipásztor
és felesége

A nyugati lázadó, ’68-as, nihilista-kommunista eszmék képviselői ma vezető pozíciókban vannak Nyugat-Európában. Ők nem tűrik meg a nemzetet, a vallást, és főleg nem a kereszténységet. A hitünk és nemzeti öntudatunk melletti kiállás nálunk azonban még eredményes lehet, sőt megmentheti Európát is, ha össze tudunk fogni és tenni tudunk érte: igaz identitástudattal, hiteles tanúságtétellel, egymást testvérnek tekintve, együtt.

Kívánom a református közösségnek és Nagytiszteletű úrnak, hogy legyenek továbbra is részesei az itt, a szűkebb hazánkban, Érden már régebben létrejött és jól működő testvéri együtt-munkálkodásnak. Ha ezt meg tudjuk valósítani, és egy irányba tudunk tekinteni, akkor mi már megtettük a dolgunkat. Ebben az esetben elmondhatjuk majd Szent Pál apostollal együtt: „Si Deus pro nobis, quis contra nos? – Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm 8,31)

Isten áldását kérem hát Nagytiszteletű úr és a Csurgói utcai közösség további életére, munkájukra, valamint közös erőfeszítéseinkre!

Kapcsolódó

%d blogger ezt szereti: