Menü Bezárás

“Segítettek elsodorni egy nemzetellenes politikát” – változások az érdi KÉSZ-nél

KÉSZ logóDSC03136A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Érd és Vidéke Szervezete március 2-án tartotta tisztújító gyűlését, amelyen Martinovich Sándor elnök – aki 18 esztendeje töltötte be ezt a tisztséget – lemondott. Az új elnök Tamás Anikó lett. A titkár Martinovich Sándorné maradt, és megválasztották a küldöttet és annak helyettesét is. A rendezvényen a KÉSZ társelnöke, Csorba Gábor is részt vett.

A leköszönő elnököt és feleségét dr. Aradszki András országgyűlési képviselő (KÉSZ-tag) és Eőry Örs, KDNP Érdi Szervezetének elnöke (KÉSZ-tag) köszöntötte. A honatya beszédét az alábbiakban olvashatják:

“Tisztelt KÉSZ-tagok! Kedves Kati és Sándor!

DSC03097Úgy érzem, hogy fontos fordulóponthoz ért ma a KÉSZ érdi szervezet. A mai nap jelentőségét az elmúlt 18 év lezárása és egyben egy érett, lelkekben is igazoltan élő szervezet, a mi szervezetünk további munkájának megalapozása adja meg.

Ezért engedjétek meg, hogy először is arról beszéljek, ami miatt Martinovich Sándor és felesége, Kati többedmagukkal létrehozták a KÉSZ érdi szervezetét. Mit kell tudni a KÉSZ-ről, azért, hogy ne csak jó tagjai legyünk, hanem hazánknak hív polgárai is.

Tudnunk kell, hogy:

Krisztus Egyházának kötelessége, hogy a világ színe előtt tanúságot tegyen a szeretetről és az igazságról, vagyis az evangéliumi üzenet tartalmáról. Ezt a tanúságot az Egyház intézményei és tagjai életén keresztül teszi.

DSC03101Tudnunk kell, hogy:

A keresztényeknek kovászként kell működniük a világban, a családokban, a munkahelyeken, a társadalmi, gazdasági és politikai élet minden területén.

Az értelmiségi állapot még egy kötelezettséggel jár: a II. Vatikáni Zsinat szerint Krisztus összes hívei érezzék át, hogy saját külön hivatásuk van a politikai közösségben: példájukkal mindannyian mutassák meg, hogy él bennük a kötelesség tudata, és hogy odaadóan szolgálják a közjót.”

Valódi keresztény politikusokat kell kinevelni, „hogy az állampolgárok jól betölthessék szerepüket a politikai közösség életében.

Tudnunk kell, hogy:

Mindezek fényében nem kicsi a keresztény értelmiség felelőssége a mai magyar társadalomban. Tanúságtétel a hétköznapokban és markáns kiállás a közéletben, sokszor olyan kérdésekben, amelyek nem élvezik a társadalmi többség egyetértését. Krisztus igazsága azonban nem többségi döntés függvénye. Ennek az Igazságnak a ragyogása az öntudatos, értelemmel belátott hitből fakadó tevékeny tanúságtétel által válik jelenvalóvá.

A KÉSZ az elmondottakat vállalja ma Magyarországon. Ezt vállalta Érden és környékén Sándor és Kati, akik 18 éven át lelkiismeretesen próbálták irányítani, tájékoztatni a környék keresztény értelmiségét.

Kedves Kati és Sándor!

Most, hogy a vezetői tisztségből történő visszavonulásotok valósággá válik, igazából e tény miatt – ezt kérem, ne értse senki félre – nem a keserűségnek, szomorúságnak kell meghatároznia érzéseinket, hanem az örömnek. Öröm azért, hogy hosszú és eredményes vezetői pályafutásotok záródik le, amely mögött nincs és nem is volt hátsó szándék, önös érdek, hanem csak szolgálat, szeretet, becsület és munka, sok-sok munka.

Martinovich Sándor és Kati
Martinovich Sándor és Kati

Mindig jót akartatok tenni, és ez sikerült is. És nem csak a helyi szervezet élete volt számotokra fontos, hanem a Haza és Érd sorsa is. Volt, hogy méltatlanul támadtak Titeket, de inkább, miután nem szolgáltatok rá és tudtátok, hogy rajtatok keresztül a nemzeti-keresztény eszmeiséget támadták, jó keresztényként nem válaszoltatok, mert joggal voltatok biztosak igazatokban és abban, hogy egy erős közösség áll mögöttetek, amelynek mindig tartó oszlopai voltatok; és biztos vagyok abban, hogy „egyszerű” tagként is azok maradtok.

Hála és köszönet Nektek mindezért, és sok-sok köszönet a a zarándokutak, kirándulások szervezéséért, amelyek lényege mindig a lelkiség volt, mint ahogy ugyanez volt a a vezérfonala a nívós, tartalmas előadásoknak, a kerekasztal-beszélgetéseknek, amelyek mind kellettek ahhoz, hogy közösség jöjjön létre, és erősödjön hitünk, hazaszeretetünk.

DSC03094Azt is fontosnak tartom elmondani, hogy ez kis helyi közösség, aminek élén álltatok, mint egy tiszta forrás tudott csatlakozni ahhoz a nagy folyamhoz, ami 2/3-dal elsöpört egy nemzetellenes politikát. Ebben is mindig lehetett rátok számítani – amit külön és személyesen is köszönök Nektek!

Hála és köszönet. Leírva és elmondva eszembe jut Ottlik Géza gondolata, aminek lényege az, hogy a szavak önmagukban üresek, csak információt, adatot, nevet hordoznak, ami nem elég ahhoz, hogy az ember jó legyen. Hiszem, hogy az embereket a szavakon túl összeköti valami ismeretlen, egy igazi valóságos Atya, még ha sokan ezt nem is tudják, vagy nem akarják Őt.

Ezért nem is mondok többet, csak mégy annyit: kívánom, hogy a boldogan várt nagyszülői feladatok mellett  – ami szintén örömre predesztinál minket -, maradjatok továbbra is erős magja az érdi KÉSZ-szervezetnek, mert nélkületek, higgyétek el, kevesebbek lennénk!

Isten áldjon Titeket!”

Összeállította: Eőry Zsolt

Kapcsolódó

%d blogger ezt szereti: