Köszöntő » Események, hírek » Törökbálint

Törökbálint

Születéstől felnőttkorig – konferencia Törökbálinton

2018. április 20.

A Szülők Fóruma Egyesület, az Érdi Tankerületi Központ, az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola, a Segítőkéz Szolgálat, a Szérűskert Bölcsőde és a Bálint Márton Általános és Középiskola szervezésében tartották meg ma tizenharmadik alkalommal a “Születéstől felnőttkorig” című szakmai konferenciát, amelynek fővédnökségét már korábban elfogadtam. A reggel elhangzott köszöntő beszédem az alábbiakban olvasható:

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő köszöntőt mond a Születéstől Felnőttkorig c. konferencián Törökbálinton 2018. április 20-án

Az első szó a köszöneté, amiért felkértek e nemes célú és témájú konferencia fővédnökének. Nem csak azért nagy a megtiszteltetés, mert immár magam is a negyedik unoka fogadására készülök, hanem azért is, mert Magyarország Kormányának egyik prioritást élvező témája a házasság és a családok védelme és támogatása. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy Magyarország és a nemzet legnagyobb problémája és a ránk leselkedő legnagyobb veszély a népesség csökkenése. Óvatos örömmel mondhatom, hogy az utóbbi években – a keresztény-nemzeti kormány intézkedéseinek köszönhetően – még nem nagy arányú, de határozott javulás tapasztalható ezen a téren.

A mai konferencia programját végignézve örömmel láttam, hogy a születés utáni feladatok és esetleges problémák mellett külön szó lesz a magzati fejlődés fontosságáról is. Kereszténydemokrataként, de hívő katolikusként sem mondhatok mást, mint hogy meggyőződésem szerint az emberi élet a fogantatással kezdődik. Ezért az embrionális, illetve a magzati állapotában lévő „kis embert” az élet minden területén ugyanolyan jogok – és ezért ugyanolyan figyelem és törődés – illetik meg, mint a megszületett embert. (Ezt az igazságot próbáljuk a nagypolitikában is érvényre juttatni.)

__________________________________________

Tovább »

Kormányablak nyílik Törökbálinton is

2018. április 6.

Nyár végén immár a negyedik Kormányablak nyílik Pest megye 1. számú választókerületében, ezúttal Törökbálinton. Aradszki András országgyűlési képviselő, illetve Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja sajtótájékoztatót tartott a választókerület második legnépesebb településén.

A Kormányablakok sora – országszerte – a lakossági igények alapján nyílik, ez dönti el, hol lesz ilyen intézmény – mondta a kormánymegbízott.

Aradszki András jelezte, hogy a törökbálinti Kormányablak 2018. augusztus 18-án nyit, addig egy úgynevezett mobil kormányablak várja az ügyfeleket a városban, amely egy új, átmeneti szolgáltatás a kormány részéről, így segítendő a polgárok hivatalos közigazgatási- és okmányügyeit intézni. A mobil kormányablak-busz segítségével a kis településen élők számára is helyben elérhetővé válnak a kormányablakok egyes szolgáltatásai – jelentette be Tarnai Richárd.

A közigazgatást minél közelebb kell vinni az emberekhez. Ehhez a mai hagyományhoz a kormányhivatali dolgozóknak, a mai kormánymegbízottaknak, a mai képviselőknek is hűnek kell lenni – mondta Tarnai.

Mobil kormányablak szolgálja az állampolgárokat, amíg megnyílik az új városközpont

A rendszer képes rákapcsolódni a kormányablak központi adatbázisára. A mobilizált ügyfélszolgálat teljes működtetéséhez csak áramforrás és internet csatlakozás szükséges.

Március 15.: – Európa szíve dobogott a magyar ügyben

2018. március 15.

Nemzeti ünnepünk alkalmával 14-én Diósdon, ma pedig Érden és Törökbálinton ünnepeltem együtt a helyi polgárokkal. Úgy láttam, hogy szinte mindenki megérezte az ünnep üzenetét és a közelgő választás tétjét!

Ünnepi gondolataimat az alábbiakban olvashatják:

____________________________________________

170 esztendővel ezelőtt Pesten a magyarok történelmet írtak.

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond Érden 2018. március 15-én

Ám miközben a párizsiak, a bécsiek és a prágaiak csak úgy „petőfisen”, lázadással és fegyverrel próbálták lerázni magukról az elnyo-mást, addig Pesten a magyarok vértelen átmene-tet hajtottak végre, csend-ben, a reformkor gondos előzetes felkészülésével, tárgyalásokkal, nem szélső-ségesen délibábokat ker-getve, hanem reális meg-oldási javaslatokkal.

Néhai Nemeskürty István tanár úr is így látta ezt, amikor a következőket írta: „Negyvennyolc nem volt véres felkelés, még klasz-szikus forradalom se. Minden vértelenül, józanul, megfontoltan és uralkodói jóváhagyással történt. Ferdinánd császár és király még a Magyarország területén állomásozó császári és királyi haderőt is a magyar honvédelmi miniszter, Mészáros Lázár hatáskörébe rendelte. Ezen túlmenően egy 10 zászlóaljból álló külön magyar honvédség szervezését is elrendelte.” – Egy rendes forradalom idején felelős uralkodó ilyet nem tesz!

A magyar államférfiak tehát meglepetést okoztak. Batthyány, Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, Kaluzál, Szemere és a többiek nemzetben, hazában gondolkodó, magyar hazafiak voltak. Tovább »

Jó ütemben halad Érd a Modern Városok Programjával

2018. február 7.

A Modern Városok Programban tizenhárom érdi fejlesztés valósul meg, amelyek forrásigénye meghaladja a 66 milliárd forintot. Ebből az összegből 42 milliárd megérkezett Érdre; ahogy a projektek kivitelezése zajlik, úgy történik a kifizetés is – hangzott el a mai sajtótájékoztatón, amit Simon Róbert Balázs államtitkár, valamint dr. Aradszki András országgyűlési képviselő és T. Mészáros András polgármester tartott, a MVP fejlesztéseihez kapcsolódó országjárás érdi állomásán, a Fácán közi épülő óvodában. Mint elhangzott, hamarosan több érdi fejlesztés is lezárul: ezek egyike a Fácán óvoda, míg az új rendőrség átadását március 26-ára tervezik.

A Modern Városok Program (MVP) fejlesztéseihez kapcsolódó országjárás során Érdre érkezett szerdán Simon Róbert Balázs államtitkár, hogy tájékozódjon a programnak köszönhetően megvalósult, illetve elindított fejlesztésekről. A politikus ellátogatott a 95 százalékban már elkészült Fácán közi óvodába is, ami szintén a MVP forrásaiból épül. Tovább »

A törökbálinti svábok báljának fővédnöke voltam

2018. január 27.

Ma este a törökbálinti Sváb bálon vettem részt fővédnökként, de sajnos idő előtt el kellett jönnöm az érdi rácok báljára. Köszöntő gondolataimat az alábbiakban foglalom össze:

________________________________________________

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő fővédnökként köszöntőt mond a törökbálinti sváb bálon 2018. január 27-én

Vízkereszt és hamvazószerda között járunk, itt van a farsangi bálok ideje. Sajátos dolog, ha a meghívottak úgy kötődnek egy bizonyos közösséghez, hogy az a közösség egy saját történelemmel, saját kultúrával és saját hagyományokkal rendelkező népcsoport vagy nemzetiség. Színesebbé teszik a magyar életet, és megmutatják a teremtő Isten sokszínű vidámságát.

Azonban:

A mai Nyugaton feltalálták a spanyolviaszt, és meghirdették a multikulturális társadalmat mint a jövő útját.

Itt, a Kárpát-medencében évszázadok óta tudjuk, hogy sok nép és nemzetiség békében és gyarapodóan tud egymás mellett élni mesterséges beavatkozás nélkül is.

A történelem hozta úgy, hogy Hazánkban számos nemzetiség valósítja meg a multikultúrát, ami Szent István királyunk óta megvalósuló, bevett gyakorlat. Nem kell kívülről ránk erőltetni.

Ennek sokszínűségnek része évszázadok óta a svábság is, akik a mai napig virágzó kulturális életet élnek, gyarapítják a magyar nemzetet, mivel tevékeny és élő része annak, a keresztény kultúrkörön belül.

Azt kívánom, hogy maradjanak is meg így: őrizzék meg hitüket, adják tovább kultúrájukat, ápolják hagyományaikat, és gazdagítsák úgy Törökbálintot, minként a magyar hazát is!

Isten éltesse mindnyájukat! Köszönöm a meghívást, és vidám, szép estét kívánok!

A törökbálinti sváb bálon 2018. január 27-én

“Konfrontálódnunk kell!” – Megalakult a KÉSZ Törökbálinton

2017. november 7.

Ma megalakult a Keresztény Értelmiségiek Szervezetének (KÉSZ) Törökbálinti Csoportja.

Az eseményre magam is meghívást kaptam, de sajnos hivatalos elfoglaltságom miatt csak a következő köszöntő üzenetet állt módomban elküldeni, amit a rendezvényen felolvastak:
_________________________________

Igen tisztelt Elnök úr!
Polgármester úr!
Kedves leendő Tagtársaim, kedves Vendégek!

Sajnos csak ezúton, levélben tudom üdvözölni Önöket, és kifejezni örömömet és köszönetemet a KÉSZ Törökbálinti Szervezetének megalakulása alkalmából hivatalos párizsi tartózkodásom miatt. Külön köszöntöm a választókerületben Elnök urat, Ft. Makláry Ákos parókus atyát, és köszönöm Solti Ferenc barátom fáradságos szervező munkáját.

A mai jeles alkalomra készülve elővettem a KÉSZ Alapszabályát, és felidéztem a szervezetünk célját. Íme, ezt találtam:

„A KÉSZ hivatása, hogy a keresztény kinyilatkoztatás egészét őrizze, és annak megfelelő megoldásokat dolgozzon ki a társadalom által fölvetett mai problémákra, alternatívákat kínálva ezzel a társadalom számára. Ez a feladat az egyházközségek, gyülekezetek mellé rendeli a KÉSZ-t, és kettős irányt határoz meg a munkája számára. Egyrészt egy belső misszió: a keresztény értelmiségnek adja vissza az önbecsülését, kellő tartását és ehhez a hitbeli értelmiségi szintű tájékozottságát. Másrészt egy külső misszió: a társadalom felé képviseli a keresztény megoldási lehetőségeket az élet minden területén.”

Kedves Barátaim!

Manapság számos olyan kérdést vet föl a világ, amelyekre nemigen hallunk adekvát keresztény válaszokat. Pedig vannak. De akkor miért nem találkozunk velük? Azért, mert nincs, aki hirdesse a már meglévő, hittel megalapozott, a keresztény felekezetek által támogatott és jóváhagyott válaszokat a szekularizált világ provokációira és támadásaira. Tovább »

Ünnepi beszédek a választókerületben augusztus 20-án

2017. augusztus 20.

Államalapító szent királyunk ünnepe alkalmából 18-án Diósdon, 20-án pedig Tárnokon, Érden és Törökbálinton mondtam el az alább olvasható ünnepi beszédet.
________________________________________________________

A legnagyobb magyar szent, az ország első királya, Szent István ünnepe alkalmából emlékezni gyűltünk össze. Emlékezni a nagy királyra, aki a magyarságnak hazát és megtartó hitet adott. De nem csak az emlékezésre szólít ez a nap, hanem a tanulásra is: tanulni tőle, tetteiből, életviteléből, példájából.

Dr. Aradszki András államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond Érden 2017. augusztus 20-án

Számtalan helyen és alkalommal elhangzik, hogy Szent Istvánnak köszönhetjük a magyar államiságot, az országhatárok véglegesítését, a vármegyék és a civil közigazgatás, valamint az egyházmegyék és az egyházi hierarchia kialakítását. Ezért Szent Istvánra emlékezve, augusztus 20-án Magyarországot ünnepeljük, amely soha nem ajándékba kapta létét, hanem mindig meg kellett küzdenie érte.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mi volt az indítéka, motivációja Szent István alkotóerejének? Amit a keresztény lélek képes ebből megsejteni, az a meggyőződéses, személyes hit. Nem véletlen hát, hogy Szent Istvánt 2000 óta nem csak a katolikus, hanem – egyedülálló és kivételes módon – az ortodox egyház is szentjei között tiszteli. Tovább »

Letettük az új városháza alapkövét

2017. augusztus 10.

Alapkőletétellel kezdődött meg kedden Törökbálint új városközpontjának építése, a háromhektáros terület fejlesztésének első ütemében 1,2 milliárd forintos, önerőből megvalósuló beruházással új városházát építenek. Aradszki András, a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője az alapkőletétel és a kivitelezői szerződés aláírása előtt kijelentette: „Törökbálint érett várossá vált, de mindeddig hiányzott az ezt megjelenítő önálló városháza”.

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő – fotó: Váli Miklós (KDNP)A kereszténydemokrata politikus szerint a beruházás révén Törökbálint lesz az egyik legélhetőbb település Magyarországon.

Elek Sándor (Fidesz-KDNP), a Pest megyei város polgármestere az MTI-nek elmondta, az új városházán az önkormányzaton kívül kormányablak, a városgondnokság, valamint a Magyar Posta kirendeltsége kap helyet. A fejlesztés egyik előnye, hogy a törökbálinti lakosoknak számos ügy intézéséhez már nem kell majd az érdi járási hivatalba utazniuk – tette hozzá. Tovább »

“Új egység született” – ünnepi beszédem a választókerületben

2016. október 23.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából október 21-én, pénteken Sóskúton és Diósdon, 23-án, vasárnap pedig Törökbálinton tartottam ünnepi beszédet a helyi megelmékezéseken. Érden pedig részt vettem a városi ünnepségen és a koszorúzáson.
A három településen elhangott beszédet alább olvashatják:

Tisztelt Polgármester úr,
kedves ünneplő Polgártársaim!

Magyarország, 1956. október:
Az itt és „akkor kimondott igazság egy egész nemzet méltóságát és önbecsülését adta vissza. 1956 forradalmárjai, a magyarság hősei ámulatba ejtették a világot” – mondotta Magyarország köztársasági elnöke egy héttel ezelőtt Szegeden, a MEFESZ 60. születésnapján.

Diósd

Diósd, 2016. október 21.

A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) volt ugyanis az a szervezet, amely 1956 októberében tiltakozást kezdeményezett az oktatásügy problémás kérdései miatt. Jobb, színvonalasabb képzést, szabad nyelvválasztást követeltek, az ideológiai oktatás visszaszorítását szerették volna elérni. Ám amikor kiderült, hogy ezen célok teljesülése az egész politikai rendszer megváltoztatását igényli, akkor már a társadalom számos más rétege is csatlakozott hozzájuk: előbb a műegyetemisták, majd – hogy stílszerűek legyünk – a munkásosztály és az értelmiség számos képviselője.

Azért volt ez lehetséges, mert az a rendszer, amit a kommunisták fáradságos munkával, csalások sokaságával és már akkor „trükkök százaival” 1948-ra létrehoztak Magyarországon, velejéig romlott volt. Egy keleti stílusú, isten- és emberellenes, minden emberit elpusztító, nemzetközi szocialista diktatúra öltött alakot, és Hazánkat is bejárta – történelmünkben immár másodszor – a kommunizmus kísértete. Tovább »

Zászlóavatás Törökbálinton

2014. május 4.

DSC02801DSC02813Ma, Szent Flóriánnak, a város védőszentjének napján déli 12 órakor felavatták Törökbálinton a Városszépítő Egyesület által állított zászlórudat, amelyre állandó jelleggel felvonták a település zászlaját.

Az eseményen köszöntőt mondott dr. Aradszki András országgyűlési képviselő, aki az édesanyák köszöntését követően arról beszélt, hogy milyen közösségmegtartó ereje van egy zászlónak és az azt kifejező szolidaritásnak, lokálpatriotizmusnak – a hazaszeretetnek.

E.Zs.

 

« Előző

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő fogadóórája:
Érden: minden hónap első csütörtök 17.00-19.00 óra között a Polgárok Házában (Alsó u. 3.);

Országgyűlési bizottsági funkciók:

Tagság:
Gazdasági és informatikai bizottság
Energetikai albizottság
A magyar aluminiumvertikum 1994 és 1998 közötti privatizációját vizsgáló albizottság
Fenntartható fejlődés bizottsága
Energiaügyi albizottság
A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság

Alelnök:
A Fenntartható fejlődés bizottságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi, gazdasági hatásait figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)

Elnök:
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság

2014-ben az új Országgyűlés megalakulása után a KDNP frakcióvető-helyettese

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára